Usluge

Pored primarnih usluga Vip star taksi Vam stoji na raspolaganju i u sljedećim akvinostima:


TRANSFERI:

Kotor – Tivat aerodrom................... 10 eura do 4 osobe, 15 eura za 5-8 osoba;

Kotor – Podgorica aerodrom........... 45 eura do 4 osobe, 70 eura za 5-8 osoba;

Kotor – Ćilipi aerodrom................... 55 eura do 4 osobe, 80 eura za 5-8 osoba;

Kotor – Tirana aerodrom................ 140 eura do 4 osobe, 200 eura za 5-8 osoba.IZLETI:

Manastir Ostrog - čekanje i povratak................. 80 eura do 4 osobe, 120 eura za 5-8 osoba;

Skadarsko jezero - čekanje i povratak.............. 70 eura do 4 osobe, 100 eura za 5-8 osoba;

Sveti Stefan - čekanje i povratak....................... 50 eura do 4 osobe, 75 eura za 5-8 osoba.